Odkąd nasza córka, która również jest dzieckiem z wyzwaniami, zaczęła odnosić niesamowite sukcesy w rozwoju, stało się moim marzeniem, stworzyć miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom, gdzie terapeuci są dla dziecka, pełni empatii i ciepła, a oferowany program terapii jest maksymalnie dostosowywany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. Wiem jak ważne jest znalezienie właściwej i owocnej drogi dla rozwoju dziecka.

Olga Hawryluk


 Ukończyła fizjoterapię na wydziale Akademi  Medycznej w Poznaniu.
Jest matką 4 dzieci. Jej najstarsza córka cierpi na porażenie mózgowe. Była siłą napędową dalszych badań i rozwoju w dziedzinie rehabilitacji i terapii dzieci z wyzwaniami.
W 2009 roku wraz z mężem Piotrem Hawrylukiem - także specjalistą rehabilitacji - otworzyli centrum rehabilitacji Uniquecenter.
 
Olga specjalizuje się w metodzie i terapii Tomatisa od 2012 r. Specjalizującej się w terapii dzieci z problemami neurologicznymi, autyzmem, wadami genetycznymi.
Jej innym obszarem pracy jest mikropolaryzacja według prof. Sheliakina (Rosja).
UNIQUECENTER jest jedynym przedstawicielem oryginalnej metody prof Sheliakina w Polsce od 2015 roku.
 
Pasją Olgi są metody, które mogą stymulować całościowy układ nerwowy.
Przez ostatni rok pracowała nad prototypem urządzenia przeznaczonym dla dzieci z wyzwaniami stymulującym  układu nerwowy, przedsionkowy i propriocepcji. Sprzęt zostanie wprowadzony na rynek wkrótce pod koniec roku.
 
„Moja praca jest moją pasją, uwielbiam widzieć radość na twarzach moich pacjentów i ich rodziców, kiedy odnoszą sukcesy"
Olga Hawryluk
 
 
Olga Hawryluk - graduated Physiotherapy in the Medical University city of Poznan.
She is a mother of 4 children. Her oldest daughter suffers from cerebral palsy. It was the driving force for further study and development in the field of rehabilitation and therapy of children with challenges.
In 2009, together with her husband Piotr Hawryluk - also a  rehabilitation specialist - they have opened the Uniquecenter rehabilitation center.
 
Olga specializes in Tomatis method and therapy since 2012 specialized in therapy of children with neurological challenges, autism, genetic defects. 
Her other field of work is micropolarization according to Prof. Sheliakin (Russia). UNIQUECENTER is the only representative of his method in Poland since 2015.
 
Olga’s passion are methods that can stimulate the nervous system holistic as a whole. 
For the last year She has been working on the prototype equipment dedicated for children with challenges to stimulate the nervous system, vestibular and proprioception. Equipment is going to be release on the market soon in the end of a year. 
 
"My work is my passion, I love to see the joy on the faces of my patients and know that what I'm doing brings results."
Olga Hawryluk 

Chcąc dzielić się wieloletnimi doświadczeniami, wspólnie z mężem Piotrem Hawryluk otworzyła centrum terapeutyczne „Uniquecenter".

Jest odważną, zdecydowaną i bardzo kreatywną osobą. W centrum zajmuje się również pracą organizacyjną. Jest osobą pierwszego kontaktu z rodzicem i pacjentem. Jej główne zadania to poszukiwanie nowych możliwości rozwoju Centrum, organizacja turnusów jak również, pomoc rodzicom w pozyskiwaniu środków na rehabilitację.

Jej zainteresowania to psychologia rodzinna, zdrowe odżywianie, gotowanie,  daje jej to bardzo dużo satysfakcji i pomaga w przekonywaniu rodziców do podejmowania ważnych decyzji związanych z dietą.