Metody Terapii


Dotyk dla Zdrowia

Bowtech ®

Temprana®

Logopedia

Tomatis ®

Integracja Odruchów Prymitywnych

Integracja Sensoryczna