Aleksandra Kaczyńska


Wykształecenie

 • 2011-2013 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: Neurologopedia
 • 2006-2011 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: Pedagogika Specjalna, dwie specjalności: Surdopedagogika, Terapia Pedagogiczna, studia 5-letnie magisterskie
 • 2010-2011 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowe Studia Logopedii
 • 2007-2009 Zespół Medycznych Szkół Policealnych, kierunek: Protetyka Słuchu
 • 2003-2006 I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, profil humanistyczny

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2013 (październik) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. Wykładowca - „Surdologopedii" oraz „Metod wspomagających komunikację osób niesłyszących" na Podyplomowych Studiach Neurologopedii
 • od 2013 (maj) Współpraca z firmą szkoleniową „Cognitus" organizującą szkolenia w zakresie umiejętności miękkich tj. m.in. asertywność, sposoby radzenia ze stresem i złością, budowanie poczucia własnej wartości, efektywna komunikacja. Prowadzenie warsztatów dla osób aktywnie poszukujących pracy.
 • od 2013 (kwiecień) Prowadzenie autorskich warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,autyzmem i ADHD, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej gminy Warszawa-Targówek w ramach projektu „Aktywny Targówek"
 • od 2011 (grudzień) Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie. Wykładowca - „Wczesnej interwencji logopedycznej" i „Profilaktyki logopedycznej od noworodka" na Podyplomowych Studiach Logopedii i Komunikacji
 • od 2011 (sierpień) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek – Przychodnia Rehabilitacyjna przy ul. Balkonowej 4 w Warszawie. Praca na stanowisku Logopedy/Neurologopedy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 0 do 18 roku życia.
 • od 2011 (maj) Klub Malucha „Bajkowy Świat" - ul. Modlińska, Warszawa. Prowadzenie zajęć logopedycznych z dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 5 roku życia.
 • 2011 (luty-czerwiec) Praktyka logopedyczna – dyplomowa (50 godz.). Przeprowadzanie badania logopedycznego oraz prowadzenie usprawniania dziecka z niedokształceniem mowy z powodu niedosłuchu.
 • 2010 (styczeń)-2011 (czerwiec) Działalność w Kole Naukowym Logopedii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • 2011 (luty-marzec) Praktyka pedagogiczna w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Słabo Słyszących i Niesłyszących w Kielcach (nauczanie w klasach wyższych) - 2 tygodnie.
 • 2011 (styczeń-luty) Praktyka pedagogiczna w Internacie Instytutu Głuchoniewidomych im. J. Falkowskiego w Warszawie – 2 tygodnie.
 • 2011 (styczeń) Specjalistyczna praktyka logopedyczna w Poradni „TOP" w Warszawie (50 godz.) Hospitowanie oraz prowadzenie zajęć z osobami jąkającymi się oraz z osobami z niedokształceniem mowy z powodu niedosłuchu.
 • 2010 (grudzień) Praktyka pedagogiczna z zakresu Terapii Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 273 im. Batalionów „Gustaw i Harnaś" w Warszawie – 3 tygodnie.
 • 2010 (październik) Praktyka logopedyczna z zakresu dyslalii obwodowej w gabinecie logopedycznym Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie (50 godz.). Hospitowanie oraz prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku szkolnym.
 • 2010 (wrzesień) Praktyka pedagogiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (nauczanie zintegrowane) – 2 tygodnie.
 • 2010 (maj) Prowadzenie szkolenia dla logopedów z zakresu interpretacji wyników badań słuchu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie.
 • 2010 (luty) Praktyka pedagogiczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (nauczanie zintegrowane) – 2 tygodnie.
 • 2009 (październik)-2010 (czerwiec) Wolontariat w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „ECHO".
 • 2009 (październik)-2010 (czerwiec) Wolontariat w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym w Warszawie.
 • 2008 (luty) Praktyka pedagogiczna w Internacie Instytutu Głuchoniewidomych im.J.Falkowskiego w Warszawie – 2 tygodnie.
 • 2007 (luty) Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w księgarni dziecięcej „Badet.pl". Organizowanie i prowadzenie zajęć literacko-plastycznych z dziećmi w wieku 4-8 lat – 2 tygodnie.