Logopeda, surdologopeda, polonista,  specjalista emisji i higieny głosu, w trakcie specjalizacji neurologopedycznej.

Agata Skwierawska-Kwaśny


Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej (Wydział Filologiczno – Historyczny, kierunek Filologia Polska),

Uniwersytetu Gdańskiego (Studium Podyplomowe Logopedyczne),

Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (Surdologopedia),

Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu),

Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin (Neurologopedia )

Doświadczenie zawodowe

zdobywała w licznych placówkach oświatowych i w służbie zdrowia diagnozując i prowadząc terapie dzieci z niedosłuchem, niepłynnością mówienia, chorobami genetycznymi, autyzmem, afazją dziecięcą,  z MPDz. Praktykę jako logopeda zdobywała w Szpitalu Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Szkole Podstawowej im J. Rydzkowskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Chojnicach, Poradni Logopedycznej przy ul Balkonowej w Warszawie, przedszkolach . Praktykę dotyczącą dzieci z głuchotą i niedosłuchami zdobywała w Światowym Centrum Słuchu – Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach  Prowadziła profilaktykę logopedyczną od okresu niemowlęcego w Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. Balkonowej 4 w Warszawie.

Kariera

Od 2008 r. rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi oraz Wyższą Szkołą Przymierza Rodzin w Warszawie prowadząc wykłady i  ćwiczenia w zakresie przedmiotów logopedycznych, surdologopedycznych i dotyczących emisji głosu.

Od 2013 r. na stałe współpracuje z firmą szkoleniową Cognitus prowadząc szkolenia dla logopedów i pedagogów w zakresie Logorytmiki . Uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach.