Fascial Distortion Model (FDM®)


Z medycznego punktu widzenia Fascial Distortion Model (FDM), przyczyną fizycznych dolegliwości i ograniczeń funkcjonowania organizmu jest jedna lub więcej z sześciu możliwych typów dystorsji powięziowych.

Prawidłowo przeprowadzone leczenie dystorsji powinno skutkować efektywnym zniesieniem dolegliwości bólowych oraz ograniczenia ruchomości .

Diagnostyka FDM opiera się na trzech filarach i prowadzi do efektywnej diagnozy FDM. Fenomenem metody jest interpretacja mimiki i gestykulacji pacjenta, które tworzą podstawę diagnostyczną oraz dają dokładne wskazówki co do deformacji poszczególnych powięzi. Obszerny wywiad i badanie uzupełniają diagnozę FDM.

FDM może być zastosowane w różnych dziedzinach medycyny. Metoda ta rozszerza możliwości diagnostyczne lekarza lub terapeuty i umożliwia efektywną terapię pacjenta z rozmaitymi diagnozami medycznymi.

Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane przy urazach narządu ruchu i do terapii bólu.

Stosowanie FDM w medycynie


FDM to neutralne podejście. Poprzez analizę zagadnień medycznych z punktu widzenia metody FDM, lekarz lub terapeuta jest w stanie wybrać optymalną terapię.

Celem każdej interwencji według FDM jest anatomiczna korekcja powięzi. Jeżeli dystorsja powięzi zostaje skorygowana, można liczyć na natychmiastową poprawę wytrzymałości, ruchomości i/lub na redukcje bólu. Z reguły leczenie trwa krótko, zatem czas  rekonwalescencji zapewnia szybki  powrót do poprzedniej aktywności fizycznej.

Stephen Typaldos D.O. używał specyficznych ruchów i technik manipulacyjnych do terapii FDM. Są one znane pod pojęciem Metoda Typaldosa i zostają nauczane w kursach FDM według wytycznych wykształcenia European Fascial Distortion Model Association (EFDMA).

Metoda Typaldosa znajduje zastosowanie przy:

  • Ostrych bólach spowodowanych przez skręcenia i zwichnięcia stawów
  • urazach sportowych np. naciągnięciach więzadeł, stłuczeniach, naderwaniach włókna mięśniowego, etc
  • Bólach pleców, krzyża, ramion i karku…
  • Ograniczeniach ruchomości
  • Objawach takich jak odrętwienie lub mrowienie oraz słabość/osłabienie lub niestabilność
  • Pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym

Stephen Typaldos D.O. urodził się w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych. Po ukończeniu studiów z tytułem Doctor of Osteopathic Medicine pracował jako lekarz i lekarz medycyny ratunkowej w szpitalu oraz we własnym gabinecie lekarskim.

Podstawowe wykształcenie FDM w trzech modułach jest wyłącznie prowadzone przez sprawdzonych i wykwalifikowanych instruktorów FDM, którzy zostali wykształceni według wytycznych programu EFDMA.

Program EFDMA jest zbudowany na modułach i tym umożliwia uczestnikom maksymalne urozmaicenie i oferuje szeroko objęte wykształcenie.