Terapia w żyroskopie


Pomysł stworzenia mobilnego żyroskopu narodził się w Centrum Terapeutycznym UniqueCentrum z uwagi na zapotrzebowanie stymulacji układu przedsionkowego dla dzieci z uszkodzeniami CUN.

Na oko przypomina kolorową huśtawkę, ale nie służy do zabawy. Urządzenie stymuluje układ przedsionkowy i może być wykorzystywane w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym i nie tylko. Prototyp opracowano i wykonano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Jest bezpieczny dla rehabilitowanego, bo wszystkie części ruchome ma zabudowane. Zaprojektowano go tak, by nie zabierał dużo miejsca, dzięki czemu można go przenosić i transportować. Może być używany w domu lub w centrum rehabilitacji. Jego obsługa nie wymaga specjalnych kwalifikacji, więc z łatwością mogą się tym zająć rodzice czy opiekunowie dziecka, stając się dodatkowymi terapeutami swoich podopiecznych.

Zmysł równowagi

Za nasz zmysł równowagi, czyli czucie położenia ciała w przestrzeni, odpowiada układ przedsionkowy. Mieści się w błędniku błoniastym w uchu wewnętrznym. Zmysł ten ćwiczymy od samego urodzenia – kołysząc się, huśtając, turlając czy podskakując. To, co wygląda tylko na niewinną dziecięcą zabawę, jest niezbędną dla rozwoju stymulacją.  Dzęki stymulacji przedsionkowej kora sensomotoryczna może sie intensywnie rozwijać a co za tym idzie dalszy rozwój układu nerwowego.

Złe funkcjonowanie układu przedsionkowego może skutkować poważnymi zaburzeniami. Z kolei dzieci niepełnosprawne, np. z mózgowym porażeniem dziecięcym, wymagają dodatkowej stymulacji układu przedsionkowego. I tu właśnie jako narzędzie stymulacji sprawdza się żyroskop.

 

Należy dodać ze pozwala on na stymulacje we wszystkich w trzech płaszczyznachco jest kluczowe i możliwe tylko w żyroskopie. 

Rodzice jak terapeuci

 Jest bezpieczny dla rehabilitowanego, bo wszystkie części ruchome ma zabudowane. Zaprojektowano go tak, by nie zabierał dużo miejsca, dzięki czemu można go przenosić i transportować. Może być używany w domu lub w centrum rehabilitacji. Jego obsługa nie wymaga specjalnych kwalifikacji, więc z łatwością mogą się tym zająć rodzice czy opiekunowie dziecka, stając się dodatkowymi terapeutami swoich podopiecznych.

 

Żyroskop będzie wykorzystywany do terapii psychoruchowej
dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności

Eksperci mówią „tak”

Żyroskop był sprawdzany i opiniowany przez ekspertów – i zdobył pozytywne oceny. Sprzęt umożliwia nie tylko ćwicze- nia. Pozwala na obserwację procesów i zmian zachodzących podczas stymulacji. Niewątpliwe korzyści wynikające z możliwości kontroli motorycznej wraz z kontrolą zapisu EEG pozwo- lą na lepszą ocenę możliwości motorycznych pacjenta, jak również na uzyskanie lepszej stabilizacji tułowia, kontroli głowy, integrację odruchów oraz lepsze odczuwanie ciała w przestrzeni, a następnie lepszą jego kontrolę na ziemi, reakcje posturalne uzyskane w żyroskopie wpłyną na mechanizmy podczas redukcji chodu –  wylicza w opinii eksperckiej Ewa Wojewoda, rehabilitant i terapeuta SI. Według ekspertów urządzenie jest użyteczne w terapii integracji sensorycznej, szczególnie u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, u których często ograniczone jest samodzielne wprawienie ciała w ruch. Możliwość wychylenia się w trzech płaszczyznach pozwala na stymulację wszystkich kanałów półkolistych. Samodzielne decydowanie o amplitudzie i kierunku wychylenia pozwala określić preferencje dziecka, co może być bardzo pomocne przy diagnozie niepewności grawitacyjnej i wrażliwości przedsionka na ruch. Należy podkreślićże możliwość samodzielnej lokomocji w urządzeniu wpływa na wzmacnianie poczucia sprawstwa– podkreśla w opinii Anna Gajda, neurologopeda, terapeuta metody integracji sensorycznej Centrum Terapii i Diagnozy Inicjatywa w Puławach.

Czas terapii ustalany jest indywidualnie w zależności od wieku pacjenta, schorzenia.